Anunturi comuna|

 

A N U N Ț

Începând
cu data de
18 octombrie 2021 va
debuta acțiunea de primire a cererilor – declarație pe propria răspundere
pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței şi a suplimentului
pentru energie
, în vederea aplicării prevederilor Legii nr 226 din 16
septembrie 2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru
consumatorul vulnerabil de energie şi a Normelelor Metodologice de  aplicare a acesteia, aprobate HG nr. 1073/2021, pentru sezonul rece 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022. Pentru a beneficia de aceste facilități cererile trebuie depuse inclusiv de beneficiarii de ajutor social.

Pot beneficia de acest drept familiile care realizează venituri lunare nete pe membru de familie de până la 1386 lei,  respectiv persoanele singure care realizează venituri nete lunare până la 2053 lei și care nu dețin bunurile cuprinse în Lista bunurilor care conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței, anexată prezentului comunicat.

Cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinţei, în funcţie de sistemul de încălzire utilizat prin raportare la venituri este între 32 lei – 320 lei pentru consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinței combustibili solizi şi/sau petrolieri (calculul se face procentual,
în funcție de veniturile realizate).

VALOAREA AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI diferă
în funcție de venitul mediu lunar al solicitantului, astfel:

– 100% din valoarea de referință – pentru un venit mediu net lunar cuprins între 0 lei și 200 lei pe membru de familie/persoană singură

– 90% – pentru un venit lunar net între 200,1 lei și 320 lei

– 80% – pentru un venit lunar net între 320,1 lei și 440 lei

– 70% – pentru un venit lunar net între 440,1 lei și 560 lei

– 60% – pentru un venit lunar net între 560,1 lei și 680 lei

– 50% – pentru un venit lunar net între 680,1 lei și 920 lei

– 40% – pentru un venit lunar net între 920,1 lei și 1.040 lei

– 30% – pentru un venit lunar net între 1.040,1 lei și 1.160 lei

– 20% – pentru un venit lunar net între 1.160,1 lei și 1.280 lei

– 10% – pentru un venit lunar net între 1.280,1 lei și 1.386 lei/2.053 lei (membru de
familie/persoană singură)

 

Cuantumul suplimentului pentru energie  este 20 lei/lună. Acesta
se acordă lunar, în sumă fixă, pe toată perioada anului.

Pentru cererile depuse în perioada 20 octombrie  – 20 noiembrie 2021, ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă începând cu luna noiembrie 2021, pe toată perioada sezonului rece (noiembrie 2021 – martie 2022).

 

 

 

Lista
actelor doveditoare

A. Componenţa familiei se dovedeşte după caz, cu următoarele acte, în copie:

actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei – carte de identitate / certificatele de naştere ale copiilor (în cazul copiilor până la 14 ani); alte acte doveditoare privind componenţa familiei, după caz.

B. Acte doveditoare privind veniturile realizate

Veniturile realizate de membrii familiei sau de persoana singură, înscrise în cererea şi declaraţia pe propria răspundere, se dovedesc prin documentele eliberate de angajator ori de alte autorităţi competente în original, respectiv:

– adeverinţă eliberată de angajator pentru luna anterioară care să cuprindă venitul net realizat, tichete de masă, vouchere de vacanţă sau alte bonusuri, după caz- original;

– cupon pensie valabil pentru luna anterioară depunerii cererii – copie;

-cupoane DGASPC pentru persoanele cu indemnizații de
handicap;

– alte acte doveditoare privind veniturile realizate de titular şi membrii familiei acestuia, așa cum sunt prevăzute în  formularul de cerere şi declaraţie pe proprie răspundere, după caz.

C. Alte acte necesare:

 – act de proprietate sau adeverinţă de rol agricol la adresa la care se solicită acordarea ajutorului, cu suprafaţa terenurilor, categoriilor de animale deținute etc.

– certificat fiscal din care să rezulte situația bunurilor mobile şi imobile deţinute de solicitant;

–  talon auto  / carte de identitate a vehiculului – pentru solicitanţi / membri de familie care deţin în  proprietate autoturism – copie;

–  ultima factură de energie electrică pentru persoanele care solicită acordarea suplimentului de energie.

 Potrivit art. 19 alin. (1) din Legea 226/2021, privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei și a suplimentului pentru energie au obligaţia de a comunica orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării, prin depunerea unei noi declarații.

 

 LISTA

BUNURILOR  

care conduc la excluderea dreptului de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei:

 

 1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti.

 2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală.

3. Autoturism şi/sau motocicletă cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile.

4. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani.

5. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze,  microbuze.

6. Utilaje agricole: tractor, combină utopropulsată.

7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric, aflate în stare de funcţionare.

8. Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei.

9.  Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.

 

 

Anunt ajutor de incalzire

Cerere acordare ajutor de incalzire si supliment de enerrgie  

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Close Search Window