Anunturi comuna|

Această informare este efectuată de: COMUNA PALANCA, jud. Bacău, România, str. Parcului nr. 53, CIF 4278019, tel. 0234385016, fax 0234385003, e-mail primariapalanca@yahoo.com, prin reprezentant legal: Primar Paliştan Adrian, care solicită aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA PALANCA, JUDEŢUL BACĂU”,

amplasat în COMUNA PALANCA, JUDEŢUL BACĂU. Această investiţie este NOUĂ. Ca rezultat al procesului de construire: NU VOR REZULTA APE UZATE. Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare. Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul la adresa menţionată. Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa, Str. Cuza Vodă nr. 1, cod 600274, Bacău, România, tel. 0234541646, fax 0234510050, e-mail dispecer@das.rowater.ro, după data 15.02.2021.

Comments are closed.

Close Search Window